Allt startar med en logotyp


Logotypen är den främsta visuella komponenten i ett företags övergripande varumärkesidentitet och fungerar som företagets ansikte utåt. Genom färger, typsnitt och bilder kan den ge viktig information om ett företag. Det möjliggör för kunder att identifiera sig med företagets kärnvarumärke. En väl utformad logotyp är således en viktig del i företagets totala marknadsföringsstrategi.

En bra logotyp
  • Speglar företagets identitet
  • Har en hög igenkänningsfaktor
  • Är av ett unikt slag och liknar därmed inte någon annan logotyp
  • Är enhetlig och fungerar i olika sammanhang, såsom i tv-reklam, på hemsidan och på visitkortet