Hjälp! Hur ska jag kunna välja färg på logotypen?


Den mänskliga hjärnan är oerhört mottaglig för visuella stimuli där färger har en mycket stark inverkan. Att förstå färgers psykologiska effekt är därför väsentligt när man väljer färg till sin logotyp.  

Röd förmedlar passion, energi, fara och aggression. Man har också funnit att röd stimulerar aptiten varför många restauranger väljer att ha övervägande röd färg i sina logotyper.

Orange är en innovativ färg och förmedlar därmed modernt tänkande och nyskapande. Dessutom ger den en känsla av ungdomlighet.

Gul ska man vara lite försiktig med i och med att den i vissa avseenden förmedlar negativa känslor. Bl.a. förmedlar den feghet och används ofta för varningsskyltar. Å andra sidan är gul solens färg vilken vi förknippar med värme. Den tros också, precis som röd färg, stimulera aptiten.

Grön används ofta när ett företag vill betona deras naturliga och etiska referenser, särskilt när det gäller ekologiska och vegetariska livsmedel. Den symboliserar också tillväxt vilket många företag strävar efter och vill förmedla.

Blå är en av de mest använda färgerna i företagslogotyper då den förknippas med professionalism, integritet, ärlighet och lugn. Den är också starkt förknippad med auktoritet och framgång och är därför populär bland både finansiella institutioner och statliga organ.

Lila förmedlar kungligheter och lyx och har historiskt sett varit färgen för välstånd och rikedom. Den har länge förknippats med kyrkan vilket symboliserar visdom och värdighet.

Svart är en färg med delad personlighet. Å ena sidan innebär den kraft och finess, å andra sidan är den associerad med skurkaktighet och död. För nuvarande finns det en trend för djärva svartvita logotyper.

Vit i allmänhet förknippas med renhet, enkelhet och naivitet. I praktiken måste en vit logotyp alltid stå i ett färgat fält för att den ska synas. Många företag väljer att ha en färgad version och en vit version av sin logotyp. Exempel på ett sådant företag är Coca Cola.

Brun är en färg som har maskulina associationer och används ofta för produkter som förknippas med livet på landsbygden.

Rosa är en rolig och flörtig färg och används ofta för produkter som särskilt riktar sig till kvinnor.

Flera färger är vanligt att använda för företag som erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster eller för företag/organisationer som vill förmedla ett budskap om mångfald och integrering. Exempel på logotyper med flera färger är Google, Windows och Ebay.

Slutsats

Dessa beskrivningar och färgassociationer är självklart ingenting man bestämt måste utgå från och följa när man ska göra sitt val, men de är värda att hålla i åtanke. Något som är viktigt är att vara uppmärksam på är att samma färg i två olika länder kan ha olika innebörd. Har du ett företag som verkar globalt, se då till att göra en efterforskning på olika färger innan du gör ditt slutgiltiga färgval.

Kom också ihåg att den totala effekten av din logotypdesign inte bara beror på färgerna utan på hur dessa samverkar med former och text.